نشست استاندار یزد با مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور برگزار و مسائلی نظیر ارائه تسهیلات، برگزاری رویدادها و مسابقات مختلف فن‌آورانه و ایجاد صندوق های تخصصی حوزه فناوری به منظور پیشرفت و توسعه حوزه فناوری، نوآوری و دانش بنیان این استان مورد پیگیری قرار گرفت.

به گزارش صبح ساباط؛ نشست مهران فاطمی استاندار یزد با مدیر عامل صندوق نوآوری و شکوفایی کشور برگزار شد.

در این نشست پیگیری های لازم در خصوص مشارکت صندوق نوآوری در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری vc ,cvc و… در اینن استان، افزایش سقف تسهیلات از محل خط اعتباری اعطایی به صندوق پژوهش، اعطای تسهیلات برای تامین فضای کاری و ساخت کارگاه صنعتی شرکتهای دانش بنیان در طرح جامع و پهنه اقبال و همکاری در برگزاری رویدادهای فناورانه در زمینه های مزیت دار استان صورت گرفت.

همچنین در زمینه های جلب مشارکت در راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری تخصصی حوزه نساجی و رویداد ملی مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی، تدوین سازوکار برای همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در اعطای تسهیلات توافق شده با بنیاد برکت و اعطای تسهیلات به شتابدهنده های پذیرش شده در کارخانه نوآوری گفتگو شد.