کارگاه مجازی آنالیز توالی و رسم درخت فیلوژنی مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر از طرف باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار شد.

به گزارش صبح ساباط؛ سجاد صاریخان عضو هیأت علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران (IBRC) در خصوص آماده سازی توالی ها جهت رسم درخت فیلوژنی، رسم درخت فیلوژنی بر اساس مدل های آماری مانند MP, ML, NJ ، بهینه سازی درخت فیلوژنی رسم شده با استفاده از نرم افزار مخصوص ویرایش درخت های فیلوژنی و هم چنین تفسیر کلیات درخت های فیلوژنی مطالبی ارائه کرد.