رئیس جمهور از معاون اول و وزیر اطلاعات خواست به سرعت اخبار مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی را بررسی و نتیجه را به وی گزارش کنند‌.

به گزارش صبح ساباط؛ در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی سد ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان به معاون اول و وزیر اطلاعات ماموریت داد تا به سرعت این موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.