حوزه تجاری مخابرات منطقه یزد در ارزیابی عملکرد مناطق مخابراتی کشور در سال 1400 رتبه نخست را از آن خود کرد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه یزد؛ براساس آخرین ارزیابی و گزارش معاونت راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران، حوزه تجاری مخابرات منطقه یزد با کسب امتیاز ۹۸/۱۷ در سه ماهه ی چهارم ۱۴۰۰ با اختلاف قابل توجهی در میان حوزه های تجاری و امور مشتریان مخابرات مناطق کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

گفتنی است؛ در این ارزیابی شاخص های عملکرد درآمدی و فروش، شاخص بازار، شاخص واگذاری سرویس، رشد مشتری فعال، رشد سهم بازار و آرپو adsl، درصد تحقق برنامه درآمدی و تحقق برنامه دایری مناطق مخابراتی مورد بررسی قرار گرفته است.