جشنواره سراسری فراگیری نخستین واژه آب ویژه دانش آموزان سال اول ابتدایی مدرسه برکت واقع در روستای دهنو با حضور مدیر امور مشترکین آبفا منطقه 2 یزد، شورای روستا و جمعی از مدیران برگزار گردید.

به گزارش صبح ساباط؛ ضیا زینی مدیر روابط عمومی شرکت آبفا در خصوص برگزاری جشنواره فراگیری نخستین واژه آب با اشاره به اینکه واژه آب اولین واژه ایست که دانش آموزان خواندن و نوشتن آن را فرا می گیرند؛ اظهار داشت: ضروری است دانش آموزان هم زمان با آموختن واژه ی آب ، فرهنگ صحیح صرفه جویی را آموزش ببینند تا این فرهنگ از کودکی در آن ها نهادینه شود.

زینی با توجه به کمبود آب در استان یزد حفظ منابع آب برای نسل های آینده را حائز اهمیت دانست و گفت: می بایست آموزش های لازم در خصوص مدیریت مصرف آب به کودکان داده شود تاعلاوه بر این که خود در مصرف آب صرفه جویی می نمایید، مصرف بهینه آب را به اعضای خانواده نیز یادآوری نمایید.

شایان ذکر است؛ در این مراسم با اجرای تئاتر کودکانه راه های صرفه جویی در مصرف آب به کودکان آموزش داده شد و اقلام فرهنگی مانند دفتر دانش آموزی، بسته‌های فرهنگی و هدایای دیگر به آن ها اهدا شد.