سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان هدف قرار دادن خبرنگار شبکه الجزیره در سرزمین های اشغالی توسط نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی را به شدت محکوم کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اقدام جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و شهادت خبرنگار شبکه الجزیره؛  آنرا گواه روشنی بر عدم پایبندی این رژیم به نقش و جایگاه مطبوعات، رسانه‌ها و خبرنگاران، در آگاهی بخشی به افکار عمومی دانست که برخلاف ادعاهای دروغین ماشین تبلیغاتی صهیونیسم و رسانه‌های وابسته، از انتشار حقایق و اخبار صحیح واهمه داشته و تا مرز کشتار خبرنگاران پیش می رود.

خطیب زاده از سازمانهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری و اتحادیه‌های رسانه ای بین المللی خواست در مورد شهادت خانم شیرین ابوعاقله تحقیقات مستقلی صورت گرفته و رژیم صهیونیستی نسبت به این جنایت خود پاسخگو گردد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همجنین پیشنهاد انجام تحقیقات توسط رژیم اسرائیل در خصوص این جنایت را مبتنی بر فرافکنی و فرار روبه جلو دانست که فاقد هرگونه اعتباری می‌باشد.