با حمایت خاندان مرتاض و صدوقی بازپیرایی بوستان آخوند کرباسی و آرامگاه های مجاور این مجموعه انجام می شود.

به گزارش صبح ساباط؛ طی جلساتی با حضور دکتر حاجب مرتاض، حجت الاسلام محمد صدوقی و علیرضا نقوی مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری ضمن ارائه طرح بازپیرایی این بوستان و مجموعه های مجاور پیرامون اجرای طرح بحث و تبادل نظر شد.

بنابر این گزارش؛ پروژه بازپیرایی بوستان آخوند کرباسی با اعتبار ۲۱ میلیارد ریال از سوی منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد در حال اجرا می باشد.

شایان ذکر است؛ این پروژه در ۲۳۰۰ مترمربع مساحت در خیابان حضرت مهدی (عج) واقع شده است و در این پروژه ۱۳۰۰ متر کف سازی و ۱۰۰۰ متر فضای سبز و زمین بازی کودکان اجرایی خواهد شد.

خارنشان میگردد؛ ملاجعفر کرباسی یزدی فرزند محمدطاهر و مشهور به آخوند کرباسی از علمای قرن دوازدهم هجری است. کرباسی عالم و فقیهی برجسته، محدثی اخباری و عارفی نامدار و صاحب کرامت بود که سال درگذشت وی ۱۱۵۰ هجری قمری عنوان شده است.