با هدف آشنایی بیشتر هنرمندان و شاعران یزدی از خدمات و برنامه های دستگاه قضایی استان، تعدادی از شعرا و هنرمندان یزدی از زندان مرکزی یزد بازدید کردند.

به گزارش صبح ساباط؛ با هدف آشنایی بیشتر هنرمندان و شاعران یزدی از خدمات و برنامه های دستگاه قضایی استان، تعدادی از شعرا و هنرمندان یزدی از زندان مرکزی یزد بازدید کردند.

ایجاد زمینه های ارتباط و تعامل سازنده با گروه های مرجع و اثر گذار اجتماعی، از اهداف این بازدید بود که می تواند رویکرد و نتایج مد نظر جشنواره شعر طنز قوه قضاییه را به سمت تعالی سوق دهد.

مقرر است این بازدید ها مستمر باشد و در مراحل بعدی زمینه های گفتگو و بررسی پرونده شخصیت مددجویان برای خلق آثار هنری اثر گذار نیز فراهم گردد.

این بازدید ها که در نهایت محرمانگی و حفظ اسرار و آبروی مددجویان صورت می گیرد، زمینه هایی را فراهم می کند تا خلق آثار هنری بر مبنای حقیقت صورت گرفته و شناخت بهتر از دستگاه قضایی، ساختار آن و حتی موضوعات مبتلابه جامعه در جرائم و آسیب های اجتماعی به سمت نگاه واقع گرایانه سوق یابد.

شایان ذکر است مقرر است اولین جشنواره شعر طنز قوه قضاییه در یزد برگزار گردد.