رئیس پلیس استان با بیان اینکه در ده ماهه سالجاری 4 درصد کاهش متوفیان را داشته ایم افزود: علت عمده 31 درصد از تصادفات، عدم توجه به جلو رانندگان است.

به گزارش صبح ساباط؛ سردار “عباسعلی بهدانی فرد” در دهمین کمیسیون کاهش تصادفات پلیس راه، با مطلوب ارزیابی کردن عملکرد پلیس راه در کاهش تصادفات و تلفات انسانی گفت: بازرسان اعزامی به استان نیز از عملکرد پلیس راه یزد ابراز رضایت داشتند.

وی در ادامه با بیان اینکه در ده ماهه سالجاری ۴ درصد کاهش متوفیان را داشته ایم افزود: علت عمده ۳۱ درصد از تصادفات، عدم توجه به جلو رانندگان بوده و خودروهای سواری نیز ۶۳ درصد وسیله نقلیه مقصر در تصادفات فوتی بوده اند.

سردار بهدانی فرد تصریح کرد: خدمت به مردم در پلیس راه را مغتنم بشمارید و این زمان به زودی می گذرد و خداوند فرصت خدمت به مردم را به همه کس نمی دهد.

وی ادامه داد: با وجود مشکلات و نارسایی ها، باید قدردان این توفیق باشیم و مردم نیز قدردان پلیس هستند؛ پس باید با خدمت بی منت به مردم، تمام تلاش خود را برای افزایش رضایتمندی مردم به کار گیریم.

سردار بهدانی فرد در خاتمه با اشاره به اینکه حفظ امنیت مردم و بخصوص امنیت ترافیکی بسیار مهم است و باید با حضور موثر در جاده ها از جان مردم محافظت کرد افزود: با رانندگانی که با رفتار های پرخطر و رانندگی نامناسب و خطر آفرین امنیت و جان مردم را به مخاطره می اندازند برخورد جدی و قانونی صورت گیرد