طی مراسمی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار یزد، سرپرست منطقه بافت تاریخی، معاون فرماندار و مدیران شهرداری؛ عملیات اجرایی پروژه های عمرانی خدماتی و بهره برداری از پروژه های اجرا شده منطقه بافت تاریخی با اعتبار ۱۵۸ میلیارد ریال آغاز شد.

به گزارش صبح ساباط؛ طی مراسمی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار یزد، سرپرست منطقه بافت تاریخی، معاون فرماندار و مدیران شهرداری؛ عملیات اجرایی پروژه های عمرانی خدماتی و بهره برداری از پروژه های اجرا شده منطقه بافت تاریخی با اعتبار ۱۵۸ میلیارد ریال آغاز شد.

در این مراسم پروژه های کفسازی و بدنه سازی محلات ابوالمعالی، سرجمع، شاه ابوالقاسم، پیر وبرج، فهادان، ساماندهی منظر شهری و اجرای گذر لرد کیوان با اعتبار ۳۲،۵۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و پیاده روسازی خیابان آیت ا… کاشانی، محله خرمشاه، خیابان شهید رجایی، خیابان حضرت مهدی(عج)، خیابان سلمان فارسی با اعتبار ۲۳،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به بهره برداری رسید.

همچنین با حضور مسئولین مدیریت شهری عملیات اجرایی پروژه های کفسازی و بدنه سازی محله میرقطب، کوچه بیوک و بقعه دوازده امام لکه گیری آسفالت معابر، ساماندهی پارکینگ، مرکز کودک و خانواده، خرید مبلمان شهری و لوازم ورزشی با اعتبار ۱۰۲،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال آغاز شد.