رئیس کمیسیون بودجه، درآمد پایدار و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه بررسی لایحه بودجه سال1401 شهرداری با محوریت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد، طی جلسات مختلف و شبانه روزی در دستور کار است

عزیزالله سیفی، رئیس کمیسیون بودجه، درآمد پایدار و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه این کمیسیون جلسات متعدد بررسی تعرفه عوارض شهرداری را آغاز کرده گفت: رویکرد شورای اسلامی شهر یزد در این مسیر، تامین رفاه و آسایش برای شهروندان است

وی با اشاره به اینکه بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۱ شهرداری با محوریت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد، طی جلسات مختلف و شبانه روزی در دستور کار است گفت: میزان این افزایش یا کاهش در آیتم ها در حال بررسی است و پس از مطالعات لازم و پیشنهاد شهرداری به شورا رقم قطعی اعلام خواهد شد.

سیفی با تاکید بر رویکرد عدالت محور شورای اسلامی شهر یزد گفت: در تلاش هستیم تا علاوه بر توزیع عادلانه خدمات شهری در مناطق مختلف، مردم مناطق کمتر توسعه یافته عوارض کمتری به شهرداری پرداخت نمایند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: در حال حاضر سازمان های مختلف شهرداری پیشنهاد بودجه مربوطه خود را به کمیسیون بودجه تحویل نموده که پس از بررسی، مصوبات وارد صحن علنی شورا خواهد شد و بودجه ۱۴۰۱ شهرداری یزد تکمیل می شود.

وی  گفت: پس از بررسی عوارض شهرداری از سوی شورا، مصوبات به شهرداری ارائه می شود و شهردار محترم ظرف ۱۵ تا ۲۰ روز آینده بودجه را به شورا تحویل داده که پس از بررسی در کمیسیون تلفیق مجدداً به صحن علنی شورا باز خواهد گشت.

وی در پایان گفت: نمایندگان شورا تلاش می کنند تا این افزایش بودجه شهرداری از طریق درآمدهای پایدار تامین شود تا شهروندان متحمل پرداخت عوارض بیشتر نباشند.