فرمانده انتظامي شهرستان يزد از اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي در شهر يزد خبر داد و گفت: در نتيجه اجراي اين طرح عملياتي 36 سارق دستگير و 129 فقره سرقت کشف شد .

به گزارش صبح ساباط؛ سرهنگ “سعيد زينلي”  بيان داشت: ارتقاي امنيت اجتماعي و افزايش احساس امنيت شهروندان از اولويت هاي کاري پليس است .

وي افزود: طرح عملياتي ارتقاء امنيت اجتماعي در مدت يک هفته در شهر يزد اجرا شد که در نتيجه آن ۳۶ سارق حرفه اي در شهرستان يزد دستگير و به ۱۲۹ فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ زينلي خاطر نشان کرد: پليس با تعامل و برنامه ريزي با تمامي ارگان هاي مرتبط نسبت به اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اهتمام ورزيده و با مخلان نظم وامنيت و هنجارشکنان برخورد قاطع مي کند.