فرمانده انتظامی شهرستان تفت از کشف هفتاد درصدی سرقت دریکسال گذشته دراین شهرستان خبرداد.

به گزارش صبح ساباط، سرهنگ صادقیان گفت: طی یکسال گذشته در شهرستان تفت چهارصد ونودهشت سارق که اکثرغیربومی بودند دستگیر وتحویل مقامات قضایی شده اند.

وی همچنین ازکشف ۵۷۰ کیلو گرم انواع موادمخدردراین شهرستان خبرداد و گفت: ۶۰۰ نفرتوزیع کننده مواد مخدر دستگیرشده اند.

صادقیان ادامه داد: دریکسال گذشته نیز ۱۸۰۰ نفرازاتباع غیرمجازدرشهرستان تفت دستگیرشده اند.

وی همچنین ازکاهش چشگیر تصادفات درون شهری دریکسال گذشته دراین شهرستان خبرداد.

  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد