برای اولین بار در ایران اندیشکده TRIZ در یزد با مشارکت جهاد دانشگاهی، بنیاد نخبگان، اتاق تعاون و شرکت شهرک های صنعتی این استان راه اندازی شد.

رضا رفیعی مدیر عامل هلدینگ سوین در گفتگو با خبرنگار صبح ساباط؛ از افتتاح اندیشکده TRIZ در یزد با سرمایه گذاری این هلدینگ خبر داد و گفت: با توجه به خلاء موجود بین دانشگاه و صنعت در مجموعه هلدینگ سوین به این باور رسیدیم که میتوانیم با استفاده از تجارب صنعتگران و اساتید دانشگاه پل ارتباطی را بین صنعت و دانشگاه ایجاد کنیم و این اندیشکده را در یزد برای اولین بار در کشور با مشارکت جهاد دانشگاهی، بنیاد نخبگان، اتاق تعاون و شرکت شهرک های صنعتی راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: این اندیشکده با ایده پردازی یکی از جوانان نخبه این دیار و کشور با سرمایه گذاری بخش خصوصی شکل گرفته است.

رفیعی روش ابداعی TRIZ را متعلق به کشور شوروی دانست و ابراز داشت: ابداع کننده این روش خلاقیت، جنریچ آلتشولر بوده که با استفاده از این روش شرایط تحقق و اجرای ایده های مشترک را فراهم می آورد.

سید محمد عرب ایده پرداز اندیشکده و مشاور هلدینگ سوین نیز با بیان اینکه TRIZیک سازمان مردم نهاد نبوده بلکه به دنبال تجاری سازی و در راستای یک شرکت تعاونی تامین نیاز کسب و کارها فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: پایه گذار بخشی از آن بخش خصوصی هلدینگ سوین و بخش های دیگر متشکل از اساتید دانشگاه، بخش دیگر صنعت بیمه، بخش دیگر مخترعین و نخبگان که مورد حمایت قرار بگیرند و بخش دیگر کهنه کارگران صنایع که به صورت تجربی فعالیت نمودند و بخش اصناف که در حوزه های فنی مددکار خواهند بود و بخش نهایی هم اساتید TRIZ هستند.

عرب تاکید کرد: خروجی ما در اندیشکده آموزش هابی است که به صنعتگران و کسب و کارها ارائه می شود و دستاورد ما نیز پس از شش ماه رشد صنایع استان خواهد بود.

  • نویسنده : حیران